системи за сухо строителство
Google
LDSWgroup
ПРОЕКТИРАНЕ
ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
   - Консултиране и планиране. Идеен проект.
   - Изготвяне на технически проекти по част ,       
     Архитектура, Конструкции, ВиК, Ел., ОВИ.
   - Извършване на геодезически услуги.                  
                                                          
Направи запитване...
ЕКСТЕРИОРНИ РЕШЕНИЯ:
   - Ландшафтно проектиране.
   - Проектиране и изграждане на огради,
     беседки, навеси, барбекюта. Озеленяване.
   - Вертикална планировка.
                                                     Направи запитване...     
ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН:
   - Заснемане.
   - Изработка на идеен и технически проект съгласуван с
     желанията на клиента.       
   - Цялостно изпълнение на проекта. Авторски надзор.   
   - Проектиране и изработване на мебели.
   - Изготвяне на триизмерен интериорен проект.             
                                                                       
Направи запитване...
ОБСЛЕДВАНЕ НА СГРАДИ И СЪОРАЖЕНИЯ:
   - Изследване на деформации и отклонения на стро-
     ителните конструкции.
   - Оценка на експлоатационното състояние и   
     надежността на съоръженията.
   - Изготвяне на технически експертизи.                  
                                                          
      Направи запитване...
Copyright © 2008-2014 ldswgroup.com all rights reserved, powered by LDSWGROUP TEAM