системи за сухо строителство
Google
LDSWgroup
ПАНА "AMF"
AMF - Ecomin FILIGRAN:
      Притежава фина, неравномерно перфорира- на структура разпределена по иначе гладката повърхност. Таванът прави впечатление със сво- ята сдържаност и при все това лежерност.

      - Стандартни размери /600*600*13мм/
      - Влагоустойчиви до 70% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 90%, цвят - бял
      - Тегло около 3,6 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
AMF - Thermatex FEINSTRATOS:
      Чрез фината си пясъчна повърхност, паното създава успокояващ, хармоничен таван. Иглува-ния вариант на плочата завишава стойностите на звукопоглъщане.

      - Стандартни размери /600*600*15мм/
      - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 90%, цвят - бял
      - Тегло около 4,5 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
AMF - Thermatex LAGUNA:
      Притежава фино структурирана повърхност. Това осигурява доброто звукопоглъщане, което се подобрява и от иглуваната повърхност на плочата.

      - Стандартни размери /600*600*15мм/
      - Влагоустойчиви до 90% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 90%, цвят - бял
      - Тегло около 4,5 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
AMF - Ecomin PLANET:
      Комбинира щанцован и иглуван релеф в неравномерно разпределение, което подобрява звукопоглъщането и оптическия ефект. Притежа-
ва добра звуко и топло изолация.

      - Стандартни размери /600*600*13мм/
      - Влагоустойчиви до 70% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 80%, цвят - бял
      - Тегло около 3,6 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
AMF - Thermatex ALPHA:
    
Паната притежават много висок коефициент на поглъщане на звука. Гладката, бяла повърх-
ност с лека перфорация предава изтънченост и елегантност на тавана.

      - Стандартни размери /600*600*15мм/
      - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
     
- Топлопроводимост - 0.04 W/mK
  
   - Светлоотражение до 88%, цвят - бял
      - Тегло около 3,0 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
AMF - Thermatex THERMOFON:
   
  Притежава фино структурирана повърхност. Това осигурява доброто звукопоглъщане. Гладката, бяла повърхност предава изтънченост и елегантност на тавана.
      - Стандартни размери /600*600*15мм/
    
- Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
    
- Топлопроводимост - 0.038 W/mK
  
   - Светлоотражение до 88%, цвят - бял
      - Тегло около 2,4 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими
                         
AMF - Thermatex STAR:
     
Паната имат иглуван релеф в неравномерно разпределение, което подобрява звукопоглъщането и оптическия ефект. Притежа-
ва добра звуко и топло изолация.

     - Стандартни размери /600*600*15мм/
      - Влагоустойчиви до 90% влажност на въздуха

      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 80%, цвят - бял
  
   - Тегло около 4,5 кг/кв.м.   
     
- Реакция на огън - клас А2, негорими                           
AMF - Ecomin ORBIT:
    
Чрез фината си пясъчна повърхност паното
създава чувства на комфорт и успокоение в помещението, където е монтиран тавана. Има до
бри звукоизолационни свойства.

     - Стандартни размери /600*600*13мм/
      - Влагоустойчиви до 70% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 80%, цвят - бял
      - Тегло около 3,6 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими 
                         
Copyright © 2008-2014 ldswgroup.com all rights reserved, powered by LDSWGROUP TEAM