системи за сухо строителство
Google
LDSWgroup
ПАНА "ARMSTRONG"
ARMSTRONG - BIOGUARD PLAIN:
     
Притежава гладка, бяла повърхност, с макси- мално отражение на светлината, особено в раьо-  ни с индиректно осветление. Предлага ефективно ценово решение и изключителен комфорт.
      - Стандартни размери /600*600*15мм/
   
  - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
    
- Топлопроводимост - 0.06 W/mK
    
- Светлоотражение до 87%, цвят - бял
    
- Тегло около 4,6 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
ARMSTRONG - CIRIUS:
     
Чрез фината си грапава повърхност, паното е с много добри звукопоглъщащи свойства. Дизай- нерски оптичен ефект. Добри топлоизолационни свойства.
      - Стандартни размери /600*600*15мм/
 
    - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
     
- Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
     
- Светлоотражение до 85%, цвят - бял
    
- Тегло около 4,0 кг/кв.м.   
     
- Реакция на огън - клас А2, негорими                           
ARMSTRONG - CORTEGA:
     
Комбинира щанцован и иглуван релеф в неравномерно разпределение, което подобрява звукопоглъщането и оптическия ефект. Притежа-
ва добра звуко и топло изолация.

      - Стандартни размери /600*600*15мм/
    
- Влагоустойчиви до 70% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.06 W/mK
      - Светлоотражение до 82%, цвят - бял

    
- Тегло около 3,5 кг/кв.м.   
    
- Реакция на огън - клас А2, негорими                           
ARMSTRONG - FINE FISSURED:
      Притежава фино структурирана повърхност. Това осигурява доброто звукопоглъщане, което се подобрява и от неравномерното иглуване и  щанцоване.
      - Стандартни размери /600*600*15мм/
    
- Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.06 W/mK
      - Светлоотражение до 85%, цвят - бял

 
    - Тегло около 3,5 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими 
                         
ARMSTRONG - OPTIMA:
      Фината структура на паното осигурява отлич- ни акустична абсорбция, отражение на светлина- та и устойчивост на надраскване и външни влияния.
     - Стандартни размери /600*600*15мм/
     - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
   
  - Светлоотражение до 87%, цвят - бял
     
- Тегло около 3,8 кг/кв.м.   
    
- Реакция на огън - клас А2, негорими                           
ARMSTRONG - PERLA:
    
Паното е с гладка повърхност. Този продукт
съдържа печелившата комбинация между висок
коефициент на поглъщане на звука и отлични шу- моизолационни свойства.

      - Стандартни размери /600*600*17мм/
     
- Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
  
   - Топлопроводимост - 0.05 W/mK
     - Светлоотражение до 86%, цвят - бял
    
- Тегло около 4,7 кг/кв.м.   
    
- Реакция на огън - клас А2, негорими                           
ARMSTRONG - PLAIN:
     
Притежава гладка, бяла повърхност, с макси- мално отражение на светлината, особено в раьо-  ни с индиректно осветление. Предлага ефективно ценово решение и изключителен комфорт.
      - Стандартни размери /600*600*15мм/
      - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.06 W/mK
      - Светлоотражение до 87%, цвят - бял
      - Тегло около 4,0 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
ARMSTRONG - TATRA:
     
Комбинира щанцован и иглуван релеф в неравномерно разпределение, което подобрява звукопоглъщането и оптическия ефект. Притежа-
ва класическа визия.

      - Стандартни размери /600*600*15мм/
    
- Влагоустойчиви до 70% влажност на въздуха
  
   - Топлопроводимост - 0.06 W/mK
    
- Светлоотражение до 82%, цвят - бял
 
    - Тегло около 3,5 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими    
                      
ARMSTRONG - PERLA OP:
      
Паното е с гладка повърхност. Този продукт
съдържа печелившата комбинация между висок
коефициент на поглъщане на звука и отлични шу- моизолационни свойства.

      - Стандартни размери /600*600*18мм/
     
- Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
   
  - Топлопроводимост - 0.037 W/mK
   
  - Светлоотражение до 86%, цвят - бял
     
- Тегло около 3,3 кг/кв.м.   
 
    - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
ARMSTRONG - ULTIMA:
     
Паната притежават много добра устойчивост
на влага и износване. Покриват завишени сани-тарни изисквания. Съчетават в себе се отлично поглъщане на звука и добра шумоизолация.

      - Стандартни размери /600*600*19мм/
 
    - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
  
   - Топлопроводимост - 0.052 W/mK
      - Светлоотражение до 87%, цвят - бял
    
- Тегло около 5,2 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими
                          
ARMSTRONG - ULTIMA OP:
      Пано от ново поколение минералфазерни тавани. Притежава фино структурирана повърх- ност, която осигурява най-доброто звукопоглъ- щане.
      - Стандартни размери /600*600*20мм/
      - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.037 W/mK
      - Светлоотражение до 86%, цвят - бял
      - Тегло около 3,7 кг/кв.м.   
      - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
Copyright © 2008-2014 ldswgroup.com all rights reserved, powered by LDSWGROUP TEAM