системи за сухо строителство
Google
LDSWgroup
ПАНА "OWA"
OWA - MOON:
      
Чрез фината си грапава повърхност, паното е с много добри звукопоглъщащи свойства. Дизай- нерски оптичен ефект. Добри топлоизолационни свойства.
     - Стандартни размери /600*600*15мм/
      - Влагоустойчиви до 90% влажност на въздуха

      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
    
- Светлоотражение до 90%, цвят - бял
     
- Коеф. на звукопоглъщане - αw = 0,20    
     
- Реакция на огън - клас А2, негорими                           
OWA - COMET:
     
Комбинира щанцован и иглуван релеф в неравномерно разпределение, което подобрява звукопоглъщането и оптическия ефект. Притежа-
ва добра звуко и топло изолация.

      - Стандартни размери /600*600*12мм/
      - Влагоустойчиви до 70% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 86%, цвят - бял

      -
Коеф. на звукопоглъщане - αw = 0,65 
   
  - Реакция на огън - клас А2, негорими                           
OWA - SANDILA:
     
Притежава фино структурирана, неравно-мерно иглувана повърхност. Леката перфорация по паната, предава изтънченост и елегантност на окачения таван.
     - Стандартни размери /600*600*15мм/
 
    - Влагоустойчиви до 95% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 87%, цвят - бял

      -
Коеф. на звукопоглъщане - αw = 0,10   
     
- Реакция на огън - клас А2, негорими                           
OWA - SIRIUS:
     
Притежава фина, неравномерно перфорира- на структура, разпределена по иначе гладката повърхност. Oсигурява много доброто звукопо-глъщане.
      - Стандартни размери /600*600*12мм/
    
- Влагоустойчиви до 70% влажност на въздуха
      - Топлопроводимост - 0.052-0.057 W/mK
      - Светлоотражение до 89%, цвят - бял

      -
Коеф. на звукопоглъщане - αw = 0,50  
    
- Реакция на огън - клас А2, негорими                           
Copyright © 2008-2014 ldswgroup.com all rights reserved, powered by LDSWGROUP TEAM